• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Slider Image

32 83 03 46

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud til deg
som er utsatt for vold i nære relasjoner.

 

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Krisesenteret er et
gratis, lavterskeltilbud til
deg som er utsatt for
vold i nære relasjoner.

Er du utsatt for vold i nære relasjoner? Vold er enhver handling som skader, smerter eller krenker. Er det mye krangling hjemme? Er du redd noen i familien? Blir du krenket, kontrollert eller latterliggjort? Blir du utsatt for slag, spark eller andre overgrep? Blir du tvunget til handlinger du ikke ønsker?


Er vold en del av ditt liv?

 

Kontakt oss!


Døgnbemannet telefon: 32 83 03 46
Besøksadresse: Hamborggata 17, 3018 Drammen
Mail: krisesenter@drmk.no


Alle tjenester gratis.

Nyttige nødnummere

Politi: 112 | 02800 | 77 69 85 00
Overgrepsmottak: 77 62 80 07
Barnevernvakt: 77 69 85 35 | 95 19 52 40
Alarmtelefon barn/unge: 116 111