• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Slider Image

32 04 32 04

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud til deg
som er utsatt for vold i nære relasjoner.

 

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Vold defineres som enhver handling som skader, smerter eller krenker.

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Har du vært eller er du utsatt for vold fra en familiemedlem, samboer eller kjæreste? Synes du at det er vanskelig å avgjøre for deg selv om du er utsatt for vold?

 

Lurer du kanskje på følgende:

Er jeg utsatt for vold?

Hva gjør jeg hvis jeg vil bryte ut av forholdet?

Hvilke rettigheter har jeg ved f. eks. samlivsbrudd?

Trenger jeg en advokat?

 

Ring oss for en prat eller for å avtale en samtale.

Vi kan gi deg råd og veiledning, informasjon, kartlegge situasjonen din, hjelpe deg å finne løsninger og bearbeide det du har vært gjennom.

 

Døgnbemannet telefon: 32 04 32 04

Besøksadresse: Hamborggata 17, 3018 Drammen
Mail: krisesenter@drmk.no


 

Nyttige nødnummere

Politi: 112 | 02800 | 32 80 55 00
Legevakt i Drammensregionen og Overgrepsmottak: 116 117
Sosial vakttjeneste og Barnevernvakt: 32 04 65 00
Alarmtelefonen for Barn og Unge: 116 111