• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Digital vold

Internett og mobiltjenester er først og fremst gode redskaper for å holde kontakt med venner og bekjente, bli kjent med nye mennesker og for å spre informasjon, nyheter og underholdning. Noen opplever dessverre at internett og mobiltjenester også kan misbrukes til å trakassere, krenke, true, utpresse, spre privat informasjon og private bilder av andre, og til å vise eller direkteoverføre overgrep. Dette kalles ofte nettovergrep eller digital vold.

 

Eksempler på digital vold:

Trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil 

Trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer

Overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier

Å bli eksponert for et seksualisert språk eller å få tilsendt bilder og filmer med et seksualisert eller voldelig innhold

Å bli presset til å gjøre seksuelle handlinger foran et web- eller mobilkamera, som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger

Bytte og salg av seksuelle tjenester

Seksuelle overgrep

 

Kilde: www.dinutvei.no