• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 83 03 46

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Latent vold

Vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode.

 

Kilde: www.dinutvei.no