• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Materiell vold

Materiell vold er handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar.

 

Eksempler på materiell vold er:

Slå og sparke i stykker møbler, vegger, dører, slå i bordet, kaste og ødelegge gjenstander.

 

Materiell vold er skremmende i seg selv, og dersom fysisk vold er utøvd tidligere kan den materielle volden bli svært lammende for de som utsettes for volden. Redselen for å bli utsatt for fysisk vold øker. Materiell vold er ikke et alternativ til fysisk vold!

 

Kilde: atv-stiftelsen.no/om-vold/hva-er-vold/