• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Økonomisk vold

Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for å kunne ta frie valg, for eksempel om å forlate en partner og velge hvor man vil bo. Økonomisk vold rammer ofte kvinner som har levd i en relasjon med kontroll fra sin partner.

 

Kontroll over andres økonomi; den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.

 

Kilde: www.dinutvei.no