• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Seksuell vold

Seksualisert vold er handlinger rettet mot en annen persons seksualitet.

 

Eksempler på seksuell vold er:

Seksuell trakassering, presse og tvinge den andre til seksuelle handlinger, voldtekt, seksualisert tortur.

 

Seksualisert vold rammer vår mest private og sårbare side og ødelegger seksualiteten i et forhold. Den som utøver ulike former for vold i et parforhold kan noen ganger tenke at de reparerer det vonde og sier unnskyld med å ha sex, mens den som utsettes for vold kan oppleve at det er for utrygt å si nei og at samleiet da blir et overgrep.

 

Kilde: http://atv-stiftelsen.no/om-vold/hva-er-vold/