• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Om oss

Krisesenteret er et tilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Alle våre tjenester er gratis. Hos oss kan vi tilby:

 

en døgnbemannet krisetelefon

et samtaletilbud

et trygt og midlertidig botilbud

 

Fra 1. januar 2010 trådte Lov om krise­senter i kraft. Kommunene ble da pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. Drammensregionens interkommunale krisesenter gir et tilbud til innbyggerne i Drammen, Lier, Hurum, Røyken, Sande, Svelik, Nedre- og Øvre Eiker.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns­problem. Vold skaper utrygghet, kan medføre helse­skader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse.

For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparat. Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpe­apparatet i egen hjemkommune i en tidlig fase i vårt arbeid, med tanke på eventuell videre oppfølging.

Vi er 15 fast ansatte med ulik faglig utdanning og spesiell kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf. Krisesenterlova § 5