• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 83 03 46

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Om oss

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

 

Krisesenteret kan tilby et trygt sted å bo i en begrenset periode og har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

 

Tilbudet består av:

Samtaler

Veiledning

Bistand til å ta kontakt med hjelepapparatet

Informasjon om rettigheter

Grupper og aktivitetstibud

Oppfølging i reetableringsfasen

 

Du kan ringe krisesenteret for å få råd. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter oss. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller få svar på spørsmål.

 

Krisesentrene har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der

 

De som jobber ved krisesenteret har relevant utdanning og erfaring med arbeid med vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Krisesenteret tilbyr tolk når det er behov for det.

 

Kilde: www.dinutvei.no

 

Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud. Ofte samarbeider flere kommuner om et krisesenter. Drammensregionens interkommunale krisesenter samarbeider med følgende kommuner: Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik, Nedre- og Øvre Eiker. Per dagsdato er ikke krisesenteret tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. I slike tilfeller vil krisesenteret og brukerens hjemkommune samarbeide om å finne alternative løsninger.