• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 83 03 46

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Botilbud

Her er noe av det du kan få hjelp til hos oss:

 

Voksne

Et trygt og midlertidig botilbud (maks botid: 8 uker)

Kartlegging av hjelpe – og beskyttelsesbehov

Plan for oppfølging under oppholdet

Din egne kontaktpersoner som vil hjelpe deg og dine barn i den tiden du bor på krisesenteret

Ukentlige enesamtaler med råd og veiledning

Hjelp til å ta kontakt med andre tjenester

Hjelp til å finne bolig, følge til boligvisning, hjelp til flytting

Vi bestiller tolk til alle samtaler ved behov

Plan – og oppfølgingssamtaler etter oppholdet

Barn

Et trygt og midlertidig botilbud

Egen kontaktperson som vil hjelpe deg og dine barn i den tiden dere bor på krisesenteret

Velkomstsamtale med informasjon om krisesentertilbudet, hvorfor barnet er her

Kartlegging av hjelpe – og beskyttelsesbehov

Plan for oppfølging under oppholdet

Ukentlige enesamtaler med råd og veiledning med eller uten foreldre tilstede

Samarbeid med barnets barnehage/skole

Fritidsaktiviteter

Vi bestiller tolk til alle samtaler ved behov