• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Botilbud

Når du kommer til samtale hos oss vil vi forsøke å få en oversikt over din situasjon. Har du behov for beskyttelse kan vi tilby et tilrettelagt krisesentertilbud. Våre tjenster er gratis - losji også!

 

Krisesenteret kan tilby:

Beskyttelse, trygghet og et sted å bo for en periode

Samtaler med råd, veiledning og oppfølging fra ansatte/kontaktperson med kunnskap om vold i nære relasjoner

Hjelp til å komme i kontakt med andre instanser de trenger hjelp fra, som advokat, NAV, politi, etc.

Hjelp knyttet til barnas situasjon

Hjelp til å finne ny bolig

Oppfølging i en reetableringsfase

Delta på arrangementer/grupper etc. på krisesenteret (hvis det er)