• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 04 32 04

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Dagtilbud - samtaletilbud

Krisesenteret gir et tilbud med støtte, råd og veiledning gjennom samtaler. Dagtilbudet retter seg både til tidligere brukere og brukere som utelukkende benytter dagtilbudet. Det betyr at du kan komme komme til krisesenteret etter utflytting for å få bistand i reetableringsfasen. Ved behov kan vi også bli med deg på møter med samarbeidsinstanser. Tilbudet er gratis.