• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 83 03 46

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Dagtilbud - samtaletilbud

Krisesenteret gir et tilbud med støtte, råd og veiledning gjennom samtaler. Dagtilbudet retter seg både til tidligere brukere og brukere som utelukkende benytter dagtilbudet. Tilbudet er gratis.