• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Banner

32 83 03 46

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

Hvem kan få hjelp?

Tilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn eldre, barn (sammen med omsorgsperson), unge, personer med funksjonsnedsettelser, lhbt-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og personer med samkjønna relasjoner.

Kilde: Veileder til krisesenterloven, Informasjon om målgruppen, s. 5.

Du må i tillegg være folkeregistret i en av våre samarbeidskommuner:

Drammen

Lier

Røyken

Hurum

Sande

Svelvik

Nedre Eiker

Øvre Eiker